Vaccinkandidat mot borrelia testas i Sverige

Nästa år inleds en fas III-studie för en vaccinkandidat mot borrelia. Sverige är en av de utvalda testplatserna. Forskarna hoppas på att ha ett färdigt borreliavaccin inom några år.

Kvinnlig forskare jobbar


Nästa år inleds en fas III-studie för läkemedelsbolaget Pfizers borreliavaccin i Sverige.   Vaccinkandidaten är det enda vaccinet mot borrelia som är under utveckling och förväntas fungera mot flera olika varianter av borreliabakterien. Förhoppningen är att ha ett färdigt vaccin inom några år.

Två av de utvalda testplatserna är riskområdena Jämjö och Rödeby i Blekinge. Johan Sanmartin Berglund, professor vid Blekinge tekniska högskola, har varit med att ta fram vaccinet och kommer leda arbetet. 

– De är områden som vi sett har en hög risk för att insjukna i den här borreliainfektionssjukdomen. Vi har sett det tidigare men de senaste åren sticker de ut, säger han till P4 Blekinge. 

Förberedande studier

Inför fas III-studien nästa år startar nu en förberedande studie för att få en bättre bild av hur vanligt förekommande borrelia är. 

– Det finns stora luckor i informationen om hur många som drabbas av borrelia. Vi kommer nu att samla in underlag som ska kunna ge en bild på hur sjukdomsbördan ser ut, säger Andreas Palmborg, medicinsk ansvarig för vacciner på Pfizer Sverige, i Dagens Medicin.

Informationen kommer att inhämtas från primärvården i Stockholm och södra Sverige. Samtidigt pågår liknande studier i andra europeiska länder och USA.

– Underlaget ska vara som en guide inför fas III. Det är viktigt att veta vilka, och hur många som normalt drabbas av sjukdomen för att veta hur många som kan komma att behöva vaccineras, säger Andreas Palmborg.

Borrelia 

Borrelia är en fästingburen sjukdom som orsakas av borreliabakterien. I lindriga fall drabbas man feber, huvudvärk och trötthet. 

Sprider sig infektionen till nervsystemet, neuroborrelios, kan symptomen vara huvudvärk, illamående  och strålande smärta från rygg, ben och armar. Ensa sidan av ansiktet kan bli förlamad.

Spridning till lederna leder till svullnad och värk i stora leder, såsom i knäleden.

Det finns inget vaccin mot borrelia. De flesta blir helt friska av antibiotika. Dock kan det ta lång tid för kroppen att läka om behandlingen påbörjas sent.