Behandling av TBE

Det finns ingen botande behandling mot TBE. Men du får däremot behandling mot symptomen, ofta på sjukhus.


behandling av tbe

Om du har fått neurologiska skador kan du behöva sjukgymnastik som rehabilitering.

TBE kan inte botas. Kroppen måste själv läka ut infektionen.

I första skedet kan febernedsättande och värktabletter lindra symptomen men har infektionen spridit sig till hjärnan eller hjärnhinnorna så krävs andra behandlingar och sjukhusvård.

Ofta får du där läkemedelsbehandling in i ett blodkärl (intravenöst) under flera veckor. Dessutom försöker man lindra eventuella komplikationer.

Det tar ofta väldigt lång tid att bli frisk från TBE, ofta flera månader. Ungefär 40 procent är fortfarande sjukskrivna efter 50 dagar. Vissa får även bestående besvär.

Om du har fått neurologiska skador på hjärnan så kan du behöva lära hjärnan igen att tala, få benen att flytta sig eller gripa tag i saker.

Detta får du hjälp med på ett rehabiliteringscenter.