Så vanligt är TBE och borrelia i Sverige

När våren blir till sommar är också fästing-säsongen igång. Då är det många som oroar sig för fästingbett och risken att smittas med TBE eller borrelia. Marika Hjertqvist, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, svarar på frågor om hur vanligt, eller kanske snarare ovanligt, det är med fästingburna sjukdomar i Sverige.


TBE och borrelia i svenska riskområden

Både TBE och borrelia är fästingburna sjukdomar, de smittar till människor via bett från fästingar. TBE orsakas av ett virus medan borrelia orsakas av bakterier.

Marika Hjertqvist, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Båda sjukdomarna i sina värsta former kan drabba nervsystemet och ge bland annat hjärninflammation. Men betydligt vanligare är att TBE ger en mildare, influensaliknande sjukdom som man blir frisk från relativt snabbt. Borrelia ger oftast ett hudutslag runt bettet utan allvarliga symptom.

Långt ifrån alla fästingar bär på smitta

Om du drabbas av ett fästingbett är det inte konstigt att oroa sig för sjukdomar som TBE och borrelia då det skrivs mycket om dem, särskild under fästing-säsongen. Men även om du vistas i ett riskområde är det långt ifrån alla fästingar som bär på smitta.

Marika Hjertqvist, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, berättar vad vi vet om fästingar som sprider sjukdomar och hur sannolikt det är att smittas om du trots allt får ett bett.

Studier har visat att i områden där TBE är vanligt är det bara omkring en procent av fästingar som bär på viruset.

– För TBE finns det undersökningar som visat att en väldigt låg andel av fästingar bär på viruset. Högt räknat är det bara någon procent i områden där TBE är vanligt. Det kan dock vara att analysmetoden inte är tillräckligt känslig för att detektera viruset i varje fall men om man samlar in tusentals fästingar så är det bara en handfull som man hittar virus i, berättar Marika Hjertqvist.

För borrelia har det gjorts studier som visar att i områden där det finns mycket borrelia så är det betydligt fler fästingar som är bärare av bakterierna jämfört med TBE, omkring 20-30 procent, förklarar Marika Hjertqvist.

I områden där borrelia är vanligt är det omkring 20-30 procent av fästingar som bär på bakterien.

– Men det betyder ändå inte att man nödvändigtvis får borrelia av fästingbettet. Bakterierna finns i magtarmkanalen hos fästingen så det tar omkring en till två dygn att föras över till människan. Därför beror sannolikheten att smittas också på hur lång tid som går innan man får bort fästingen. En studie har visat att omkring 1-2 procent blir smittade med borrelia efter fästingbettet, berättar Marika Hjertqvist.

Ta bort fästingen så snart du upptäcker den

– TBE förs över fortare eftersom viruset finns i fästingens spottkörtlar. Men jag känner inte till att det finns studier på hur många personer som smittas med TBE av en fästing som är bärare.

Hur många drabbas av TBE och borrelia i Sverige?

Förra året rapporterades 391 fall av TBE i Sverige. Det blev ett så kallat ”rekordår” då fler fall av TBE rapporterades än någonsin tidigare. För borrelia finns inte så bra uppskattningar över hur många som drabbas eftersom det inte är en anmälningspliktig sjukdom. Enligt Läkemedelsverket diagnostiseras uppskattningsvis 5 000 – 10 000 fall i Sverige varje år med kliniska symptom av borrelia.

Dessa siffror reflekterar dock inte nödvändigtvis alla som blir smittade eftersom det inte är alla fall som kräver sjukvård. Det är vanligare att smitta med TBE eller borrelia ger en mildare sjukdom som man tillfrisknar från relativt snabbt, förklarar Marika Hjertqvist.

Av de som smittas av TBE får omkring två tredjedelar (66%, orange färg) en mildare, influensaliknande sjukdom och blir sedan friska. Omkring en tredjedel (röd färg) får en svårare infektion, hjärninflammation eller andra svårare symptom.

– TBE yttrar sig ofta i två faser där den första är en mildare fas med influensaliknande symptom. Efter någon vecka kan man gå in i en ytterligare fas med hjärninflammation och värre symptom. Det är ungefär två tredjedelar av dem som insjuknar som endast får influensaliknande TBE-symptom och därefter blir friska. En tredjedel får en allvarligare infektion. De anmälda fallen av TBE som rapporteras varje år är oftast dessa fall eftersom man vanligtvis inte vänder sig till sjukvården för den mildare, influensaliknande infektionen.

– För borrelia har vi inte så bra siffror men en grov uppskattning är att uppemot 80-90 procent yttrar sig som en hudinfektion. Majoriteten är okomplicerade och patienten blir snabbt av med infektionen efter antibiotikabehandling.

Av de som smittas med borrelia får majoriteten (80%, orange färg) en hudinfektion, med typiskt ringformat utslag.

TBE-vaccin: hur starkt är skyddet?

Om man tar TBE-vaccinet i det schema som rekommenderas så är man skyddad till 97-98 procent. Påfyllnadsdos rekommenderas var femte år.

Eftersom borrelia orsakas av bakterier går det att behandla infektionen med antibiotika. För TBE är behandlingsalternativen inte lika effektiva men som förebyggande metod finns TBE-vaccin.

– Om man tar vaccinet i det schema som rekommenderas så är man skyddad till 97-98 procent. Det förekommer vaccinationsgenombrott varje år, kanske fem till tio fall, och då handlar det framförallt om äldre personer eller personer med nedsatt immunförsvar. För dessa personer är därför rekommendationen att ta en extra dos av vaccinet.

Marika Hjertqvist berättar att rekommendationen därefter är att ta påfyllnadsdoser var femte år för att få fullgott och långvarigt skydd.

Studier har visat att vaccinet kan ge längre skydd, och i vissa länder är rekommendationen att ta påfyllnadsdoser vart tionde år.

 

Att tänka på under fästingsäsongen

Rapporterade TBE-fall i Sverige 2017. Bild från Folkhälsomyndigheten.

I Sverige har vi bra koll på var TBE sprider sig eftersom smittan är anmälningspliktig inom sjukvården. Det finns tydliga ”hotspots” eller riskområden för fästingar med TBE-virus. Eftersom borrelia smittar via samma typ av fästing är det förmodligen samma områden som är riskområden för borrelia.

Under fästingsäsongen kan man förebygga bett och se till att upptäcka eventuella bett tidigt genom några enkla metoder:

  • Använd stövlar, långbyxor och långärmade tröjor om du vistas i områden där fästingar finns, till exempel skog och äng.
  • Använd mörkt färgade kläder då de drar åt sig färre fästingar.
  • Undersök kroppen från topp till tå innan du går och lägger dig på kvällen för att upptäcka en fästing som kryper på huden eller har bitit sig fast.

Här kan du läsa mer om hur du tar bort en fästing som bitit sig fast.