Skillnader mellan TBE och borrelia

TBE och borrelia är båda sjukdomar som smittar via fästingbett. Det finns fler likheter men också många skillnader, speciellt med hänsyn till behandling.


Orsaker

Både TBE och borrelia är sjukdomar som smittar via fästingbett men TBE är en virussmitta medan borrelia orsakas av bakterier.

Om du en gång drabbats av TBE kan du inte drabbas igen eftersom ditt immunsystem bildat ett minne av virusinfektionen och kan känna igen och angripa virusen snabbt om du blir smittad igen.

Borrelia däremot kan du drabbas av flera gånger i livet.

 

Hur många drabbas

TBE: Omkring 200-300 personer per år drabbas av TBE varje år. Statistiken för antalet fall är god då TBE är en anmälningspliktig sjukdom i Sverige.

Borrelia: Smittan är inte anmälningspliktig under Smittskyddslagen så det finns inte lika mycket information om hur många personer som drabbas och var i Sverige. Men det uppskattas att omkring 10 000 personer varje år får borrelia.

 

Symptom

TBE: hög feber, svår huvudvärk, kräkningar, ljuskänslighet, yrsel.

Borrelia: Trötthet, huvudvärk, värk i muskler och leder, en typisk hudrodnad i en cirkel runt bettet. Här kan du se bilder på hudrodnaden som kallas erythema migrans.

 

Behandling

TBE

TBE kan inte botas och du blir istället behandlad för dina symptom. Febernedsättande och värktabletter kan hjälpa om du har en mildare infektion.

Vid hjärnhinneinflammation kan du behöva läkemedel i dropp. Det kan ta lång tid att helt återhämta sig från TBE och om du får bestående men som neurologiska skador kan du få hjälp av rehabilitering.

Det finns även vaccin mot TBE som tas i förebyggande syfte.

Borrelia

Borrelia behandlas med en antibiotikakur på 10-14 dagar. Du kan bli helt frisk men om infektionen spridit sig till stora delar av kroppen kan du behöva få antibiotika på dropp.

Det kan ta lång tid att bli frisk men forskning har visat att det inte hjälper att behandlas under lång tid med antibiotika, mer än den första kuren på två veckor.

Du bör uppsöka vård om hudrodnaden runt fästingbettet är större än 5 cm i diameter.