Riskområden

Du har störst risk att bli smittad av TBE i Stockholms skärgård. Bor du där eller vistas du mycket där kan det vara en god idé att vaccinera dig.


riskområden tbeRiskområden i Sverige:
  • Stockholms, Uppsalas och Södermanlands kusttrakter. Ungefär 70-80 procent av alla fall av TBE kommer härifrån.
  • De centrala och östra delarna av Mälarregionen
  • Kustområdet från Uppland ner till Kalmar
  • Runt Vänern
  • Väster och söder om Vättern
  • Enstaka fall har även påträffats i Blekinge, Skåne och Västra Götaland
Riskområden utomlands:
  • Centraleuropa
  • De baltiska länderna
  • Åland
  • Ryssland

Vaccinera dig om du vistas i dessa områden

Vaccin mot TBE rekommenderas först och främst till personer som bor i områden som är mycket drabbade av fästingar och TBE.

Om du inte bor i dessa områden, men vistas där mycket sommartid så rekommenderas du också att ta vaccinet.

Riskområden för borrelia

Eftersom TBE är en anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen finns god statistik över var fall av TBE inträffar i Sverige.

Borrelia är inte anmälningspliktig och därför finns inte samma information. Men man kan uppskatta att borrelia kan inträffa i den områden där fästingen lever vilket innefattar i princip hela Sverige söder om Stockholm och längs östkusten norrut.