✕ Stäng

Följdsjukdomar av borrelia

Begreppet "kronisk borrelia" har avfärdats av medicinska experter men symptom och följdsjukdomar av borrelia kan hänga kvar under lång tid efter behandling.

Ingrid Lund, Skribent
Senast uppdaterad 19 maj 2017

De allra flesta blir friska av borrelia även om sjukdomen spridit sig till nervsystemet (neuroborrelios). Men i vissa fall kan man få bestående men, som inflammation i hud och leder. Svårare infektioner i centrala nervsystemet kan också ge förlamningar eller koncentrationssvårigheter.

Följdsjukdomar

Akrodermatit (kronisk hudinflammation)

Hudinflammationen ser ut som en blåröd missfärgning och svullnad nära fästingbettet.

Borrelia lymfocytom

En inflammation kan orsaka en blåröd knuta i huden, oftast sitter den på örsnibben eller bröstvårtan och är vanligast hos barn som drabbas av borrelia. Oftast blir lymfkörtlarna nära knutan svullna.


Det har pågått en omfattande debatt kring ”kronisk borrelia” i både Sverige och världen på senare år. Begreppet kronisk borrelia kan ibland förvirras med två medicinska begrepp.

Kronisk neuroborrelios

Definieras som en borreliainfektion som drabbat centrala nervsystemet (neuroborrelios) och som gått obehandlad i mer än sex månader (kronisk). Kronisk neuroborrelios är ovanligt i Sverige nu för tiden eftersom infektionen oftast upptäcks tidigare än sex månader. Då påbörjas direkt en antibiotikabehandling i två veckor.

Post-neuroborreliossymptom

Definieras som kvarvarande symptom efter en borreliainfektion (post-neuroborrelios) som har behandlats med antibiotika. Det betyder alltså att infektionen läkt ut men har gett bestående men.

”Kronisk borrelia”

Det finns personer och även vissa läkare som talar om ”kronisk borrelia” där man syftar till borrelia som har behandlats men inte läkt ut helt eller på rätt sätt. De menar att långvarig antibiotikabehandling (helst med dropp) krävs för att bota borrelian men detta finns det inte stöd för inom forskning.

En granskning av borreliaexperter i USA som publicerats i New England Journal of Medicine avfärdar denna ”diagnos” och visar att långvarig antibiotikabehandling inte förbättrar symptom. I själva verket kan sådana långa kurer med antibiotika ge allvarliga biverkningar.

Tre dubbelblinda placebokontrollerade studier har gjorts på långvarig antibiotikabehandling hos patienter med post-neuroborreliossymptom och visade ingen effekt.

Det betyder att även om borrelia upptäcks sent eller det tar lång tid att tillfriskna efter borrelia behandlas du enbart med antibiotika i 10-14 dagar.

Ingrid Lund
Skribent
Publicerad 19 april 2017, senast uppdaterad 19 maj 2017
Källor: New England Journal of Medicine, Läkartidningen, Dagens Medicin, 1177 Vårdguiden

Senaste Nytt