Hur gör fästingen?

När en fästing har hittat sitt värddjur tar de ganska lång tid på sig att hitta sin plats att suga blod på. Detta kan du utnyttja genom att kontrollera kroppen efter att du har varit ute i naturen. Om fästingen hinner bita sig fast ska du ta bort den genom att dra den med en pincett rakt ut.


Fästingar – väntar på höga grässtrån

Fästingarna är som mest aktiva när temperaturen är över fem grader, vilket det oftast brukar vara mellan mars till november. Då trivs de bäst i fuktiga och skuggiga miljöer. Gärna i natur med mycket lövträd och markvegetation.

Den sitter gärna på ett grässtrå ungefär 20 centimeter från marken och väntar på att ett värddjur ska gå förbi.

Den vanligaste fästingen saknar ögon och känner istället av rörelse och lukt när ett värddjur går förbi. Då ställer den sig på bakbenen och rör på sina framben i väntat på att kunna ta tag i något.

Värddjur kan vara allt från möss till människor.

Vart fästingar sätter sig på kroppen

Fästingar tar god tid på sig att hitta en plats som de kan bita sig fast på. Ibland vandrar de runt på kroppen i flera timmar. Därför kan du med fördel ”borsta” av kroppen med handflatorna efter att du har varit i ute i naturen. Kontrollera också kroppen och inspektera gärna varandra.

Kontrollera då gärna platser som i hårbotten, bakom öronen och veck på kroppen så som arm- och knäväck.

Så suger fästingen blod

Fästingen behöver blod för att utvecklas. När fästingen har satt sig på sitt värddjur och hittat sin plats för ett bett så utsöndrar den först saliv ner i bettsåret som fungerar både som bedövningsmedel och som hindrar blodkogulationen.

Efter en vecka har fästingen sugit klart, då släpper den taget och faller ner till marken. Den har då växt i storlek och är full av blod.

När en hona har sugit blod tre gånger kan hon bli befruktad och lägger efter det ungefär 2000 ägg och dör sedan.

Fästingar med TBE eller Borrelia

Eftersom fästingar lever av blod så suger de sig fast på olika värddjur flera gånger under deras liv. Genom blodet smittas de av olika sjukdomar, bland annat TBE och Borrelia, som de sedan för vidare till nästa värddjur.

TBE-infektionen förs över direkt i själva fästingbettet. Däremot tar det ungefär ett dygn för Borrelia att föras över. Därför ska du alltid försöka ta bort en fästing så snabbt som möjligt.