Vaccination mot TBE

Vaccination mot TBE sker i omgångar. Du bör ta ditt första TBE-vaccin i god tid före fästingsäsongen. Därfter bör du ta två till tre vaccindoser till inom ett år för att få ett grundskydd.


Vaccin

Bör du vaccinera dig?

Om du bor eller vistas mycket i riskområden bör du vaccinera dig mot TBE. Barn från och med ett år kan få vaccinet.

Vänd dig till vårdcentralen eller en vaccinationsmottagning. De flesta erbjuder drop-in.

Vaccinera dig innan fästingsäsongen

De flesta blir smittade under sommaren. Men du kan bli smittad redan i april och så sent som oktober. Bor du i ett riskområde eller vet att du kommer att besöka ett under denna period ska du vaccinera dig i god tid i förväg för att vaccinet ska få ett fullgott skydd. Även om du inte vaccinerat dig innan fästingsäsongen bör du vaccinera dig ändå eftersom du kan bli smittad under hösten.

Så går vaccinationen till

Vaccin mot TBE tar du i flera omgångar. I regel består grundvaccinet av tre doser som du får inom loppet av ett år. Därefter får du påfyllnadsdoser var femte år för att behålla skyddet. Personer över 50 år eller har nedsatt immunförsvar får en extra dos i grundvaccinationen.

Under 50 år:

  • Dos 1 – ta den första dosen minst en månad innan fästingsäsongen startar vilket brukar vara i april.
  • Dos 2 – ta dos 2 en månad efter dos 1.
  • Dos 3 – tredje dosen får du 5-12 månader efter dos 1.

Grundvaccinet skyddar dig i tre år. Ta Dos 4 tre år efter Dos 3 för att behålla skyddet.

Därefter bör du vaccinera dig var femte år (påfyllnadsdos).

Över 50 år:

  • Dos 1 – ta i god tid innan säsongen börjat.
  • Dos 2 – en månad efter dos 1.
  • Dos 3 – ta två månader efter dos 2.
  • Dos 4 – 5-12 månader efter dos 3.

Därefter tar du Dos 5 tre år efter Dos 4 och en påfyllnadsdos var femte år.

Barn

Barn från och med 1 år kan bli vaccinerade mot TBE. Vaccineringen sker på samma sätt som vuxna: ett grundvaccin bestående av tre doser som följs av påfyllnadsdoser.

Har du glömt en dos?

Har du inte tagit en dos inom den rekommenderade tiden gör det inget. Du behöver inte börja om, du kan fortsätta med vaccinationen som vanligt.

Biverkningar av TBE-vaccin

Det är inte ovanligt att området du fick sprutan blir röd och svullen. Huden kan kännas öm. Detta går över inom en eller par dagar.

Huvudvärk, illamående, trötthet och muskelvärk drabbar en del personer. Även detta går över inom några dagar. Det är ovanligt att kräkas. Vaccinerade barn kan få lite feber.

Kostnader

Det kostar ungefär 350 kronor per dos för vuxen och 300 kronor per dos för barn.

Priserna skiljer sig dock lite mellan olika vaccinationskliniker.

Läs mer om vaccinationer på vaccinationer.se.