Priser för TBE vaccin i olika delar av landet

Vaccin mot TBE, ett virus som smittar via fästingar, blir mer och mer eftersökt då fästingar och deras smitta börjat sprida sig i större delar av Sverige. Priset för vaccination varierar också mellan landsting.


TBE är ett fästingburet virus som kan orsaka hjärninflammation hos människor. Du kan bli smittad med TBE mellan ungefär april till oktober men oftast under högsommaren. Vaccin ska helst tas i god tid innan säsongen börjar för att få ett bra skydd.

Kostnad för TBE-vaccin varierar i landet

Man brukar säga att vaccin mot TBE kostar omkring 300 till 400 kronor men priset är inte detsamma i hela landet.

Det är viktigt att tänka på att TBE-vaccin ges i flera doser, först tre doser under omkring ett och ett halvt år, sedan påfyllande doser var tredje till femte år.

Det finns också två olika vaccin mot TBE och de kan skilja i pris. Tala med din läkare för att ta reda på vilket vaccin de ger och varför.

Exempel på priser för TBE-vaccin i olika delar av landet (pris per dos):
  • Värmland 225 kr för barn 240 kr för vuxna
  • Kalmar 190 kr för vuxna och barn
  • Östergötland 440 kr
  • Blekinge 180-200 kr

Det tillkommer dessutom oftast en avgift för själva besöket hos kliniken där du får ditt vaccin.

Kan TBE-vaccin bli kostnadsfritt?

Olika politiska partier har föreslagit att subventionera vaccin mot TBE och till exempel göra det helt gratis för barn. Motståndare till förslaget menar dock att barn inte nödvändigtvis är riskgruppen som bör vaccineras. Det är snarare personer i medelåldern som vistas mycket i skogen som kan behöva vaccinet mer.

Vaccination, i dagsläget, rekommenderas för personer som vistas i områden där fästingar sprids, under en längre period.

De flesta partier och experter vill se en hälsoekonomisk analys innan beslut tas om att göra vaccinationen gratis.