2017: Fler fall av TBE än någonsin

Folkhälsomyndigheten rapporterar att fall av hjärninflammation, TBE ökade med 64 procent förra året. Fler fall rapporterades än något år sedan 2004 då TBE blev anmälningspliktig.


TBE är en virussjukdom som förs över från fästingar till människor och orsakar hjärninflammation. Förra året ökade antalet rapporterade fall med 64 procent till totalt 391 fall i Sverige, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten.

Varför antalet fall ökade kraftigt 2017 är oklart men det kan ha med vädret att göra. En sommar utan längre period av höga temperaturer kan vara en förklaring meddelar Folkhälsomyndigheten.

Rapporterade TBE-fall i Sverige 2017. Bild från Folkhälsomyndigheten.

Bland de rapporterade fallen var fler män drabbade (63 % av fallen), framförallt i 40-69 års ålder. Men alla åldersgrupper var representerade bland fallen, mellan 1 till 95 år.  Flest fall anmäldes i Stockholms, Södermanlands, Uppsalas och Västra Götalands län. Områden längs Östersjökusten, nära Mälaren, Vänern och Vättern är så kallade ”hot-spots”.

2017 blev rekordår för TBE sedan sjukdomen blev anmälningspliktig 2004.

Vaccin mot TBE

För personer som bor i riksområden finns vaccin mot TBE enligt de enskilda landstingens rekommendationer. Fästing- och TBE-säsongen börjar i april men av fall rapporterade 2017 drabbas de flesta i juli.