Symptom avgör när ditt barn blir frisk efter borrelia

Forskare benar ut hur barn tillfrisknar efter borrelia. Den senaste studien tyder på att symptomen avgör hur snabbt ditt barn blir friskt efter ett fästingbett.


När du kommer in till sjukhus med symptom på borrelia blir du oftast behandlad med antibiotika. Men på frågan hur lång tid det kommer ta för dina symptom att lätta finns inte något säkert svar, speciellt för barn. Det innebär en osäkerhet för familjen där ett barn drabbats av borrelia. Vid ihållande symptom över flera veckor är det svårt att veta om det fortfarande är borrelia det handlar om och om barnet behöver ytterligare behandling.

I en studie på 79 barn med borrelia har forskare försökt bena ut hur snabbt barn tillfrisknar från borrelia beroende på symtomen de har.

Resultaten visar att barn som presenterar ”tidiga” borreliasymptom som huvudvärk tillfrisknar fort vid behandling, inom 1-3 dagar. För barn som har ”sena” symptom på borrelia, som svullnad i knän, tar det längre tid, mellan två till fyra veckor. Dessutom visar studien att ju längre barn har gått med dessa ”sena” symptom desto längre tar det för barnet att bli friskt. Detta stämde dock inte för barn som visar ”tidiga” symptom.

Tidsramen för tidiga och sena symptom efter ett fästingbett ser ut ungefär såhär:

36 timmar: Bakterier förflyttar sig från fästingen till människan

7-10 dagar: Ett hudutslag bildas som en ring runt fästingbettet

Veckor: Symptom som huvudvärk, rubbad hjärtrytm, hudutslag och delvis förlamning i ansiktet visar sig

Månader: Symptom som artrit visar sig, framförallt i knän

 

Några råd för att undvika borrelia i sommar:

  • Bär heltäckande kläder eller använd insektsmedel i områden där fästingar finns
  • Gör fästing-kontroll varje kväll när familjen spenderar tid i områden med fästingar
  • Ta bort fästingen när du upptäcker den (ta bild eller spara insekten och visa läkare om du är osäker på om det är fästing)
  • Om fästingen bitit sig fast i mer än 36 timmar kontakta läkare för råd om förebyggande antibiotikabehandling