TBE – fästingburen hjärninflammation

TBE är en sjukdom som angriper centrala nervsystemet och smittar människor genom fästingbett. Det räcker att bli biten av en fästing som bär på TBE-viruset för att få sjukdomen. Fästingarna får sjukdomen själva när de biter och suger blod från smågnagare.


TBE är en virussjukdom som påverkar hjärnan. Sjukdomen orsakas av viruset tick-borne encephalitis (TBEV), som tillhör virusfamiljen Flavivirus. Denna virusfamilj ligger bland annat bakom sjukdomar som hjärninflammation (TBE), hepatit C, gula feber och zika feber.

Fästingar sprider TBE-viruset. Blir du smittad kan du drabbas av hjärninflammation och måste vårdas på sjukhus. Du kan skydda dig genom att vaccinera dig mot TBE.

Symptom

Blir du smittad tar det vanligtvis fyra till tio dagar att bli sjuk. Dock kan det även ta upp till en månad. 

Vanliga symptom är feber, huvudvärk, trötthet och muskelvärk. Symptomen håller i sig i upp till en vecka. Därefter blir de flesta friska.

Om viruset sprider sig

Om viruset sprider sig till hjärnan eller hjärnhinnorna kan du drabbas av hjärninflammation. Detta sker hos en tredjedel av de smittade.

Symptom på hjärninflammation visar sig en vecka efter de tidiga symtomen försvunnit genom hög feber, illamående, kräkningar, svår huvudvärk, yrsel, förvirring och ökad ljuskänslighet.

Ytterligare symptom som kan uppstå som talrubbningar och svårigheter att gå. Du kan även få koncentrationssvårigheter och 1 av 10 får förlamningssymptom.

Det förekommer även enstaka dödsfall av TBE.

Behandling

Det finns ingen botande behandling för TBE. Infektionen läker ut av sig själv. Däremot behandlas du för symptomen. Du får smärtstillande mot huvudvärk och feber, samt i vissa fall dropp om du har svårt att äta och dricka.

Har du fått hjärninflammation behöver du vårdas på sjukhus. Sjukdomen är så pass allvarlig att du kan behöva bli sjukskriven i flera månader för att kunna bli frisk.

TBE har ökat i Sverige

TBEI Sverige smittas ungefär 200 personer av TBE varje år. De senaste decennierna har TBE ökat.

Av alla vuxna som blir smittade av sjukdomen får 1 av 3 på något sätt bestående men.

Såg ut att kunna bli en vändning

Efter ”toppåret” 2012 där 287 personer drabbades av TBE gick antalet smittade ner. 2013 drabbades ”bara” 209 personer.

Men sedan dess har antalet fall ökat igen. 2017 blev ett nytt rekordår med 391 fall rapporterade.

Antalet anmälda fall av TBE per år under perioden 1996-2017. Statistik från Folkhälsomyndigheten.

 

Vaccinera dig mot TBE

Om du bor i ett riskområde rekommenderas du att vaccinera dig mot TBE.

Du måste ta vaccinationen tre gånger för att få ett hundra procentigt skydd. Därefter behöver du ta uppföljningsvaccinationer för att skyddet ska hålla.

Du bör påbörja din vaccinering en månad innan fästingsäsongen. Vilket ungefär är i april.

Läs mer om vilka riskområden som finns och hur vaccineringen går till här.

Komplikationer

Eftersom sjukdomen påverkar hjärnan och centrala nervsystemet kan du få besvär som påverkar dig under en lång period eller hela livet. Du kan få talrubbningar, koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter, gångproblem och förlamningar.

Dödsfall på grund av TBE är mycket ovanligt.

Har man en gång haft sjukdomen kan man aldrig få den igen. Du är immun resten av livet.

Borrelia – annan fästingburen sjukdom

Borrelia är en sjukdom du kan få genom fästingbett. Däremot går det inte att vaccinera sig emot borrelia. Borrelia kan ge symptom så som feber, huvudvärk, illamående, svullnad runt fästingbettet och barn kan även drabbas av ansiktsförlamning.

Läs mer om Borrelia här.