✕ Stäng

Vad är TBE?

TBE är en sjukdom som angriper hjärnans nervsystem och smittar människor genom fästingbett. Det räcker att bli biten av en fästing som bär på viruset för att få sjukdomen. Fästingarna får sjukdomen själva när de biter och suger blod från smågnagare.

Emilie Karlson, redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 13 april 2018

TBE har ökat i Sverige

TBEI Sverige smittas ungefär 200 personer av TBE varje år. De senaste decennierna har TBE ökat.

Av alla vuxna som blir smittade av sjukdomen får 1 av 3 på något sätt bestående men.

Såg ut att kunna bli en vändning

Efter ”toppåret” 2012 där 287 personer drabbades av TBE gick antalet smittade ner. 2013 drabbades ”bara” 209 personer.

Men sedan dess har antalet fall ökat igen. 2017 blev ett nytt rekordår med 391 fall rapporterade.

Antalet anmälda fall av TBE per år under perioden 1996-2017. Statistik från Folkhälsomyndigheten.

Ger infektion i hjärna och nervsystem

Om du blir smittad av TBE får du symptom som feber, huvudvärk, trötthet och muskelvärk en till två veckor efter bettet.

Inom några dagar känner du dig ofta något piggare och tror kanske att du har blivit frisk men detta är en kortvarig känsla. Du insjuknar igen varpå du får tydliga symptom på hjärnhinneinflammation/hjärninflammation.

Symptom på hjärnhinneinflammation visar sig genom illamående, yrsel, ljuskänslighet samt att du kan bli stel i nacken.

Ytterligare symptom som kan uppstå i vid hjärnhinneinflammation är talrubbningar och svårigheter att gå. Du kan även få koncentrationssvårigheter och 1 av 10 får förlamningssymptom.

Det förekommer även enstaka dödsfall av TBE.

Behandling

Eftersom TBE orsakas av ett virus så finns det ingen botande behandling mot sjukdomen.

Däremot kan du få smärtstillande mot huvudvärk och feber, samt i vissa fall dropp om du har svårt att äta och dricka.

Sjukdomen är så pass allvarlig att du kan behöva bli sjukskriven i flera månader för att kunna bli frisk. Det är inte helt ovanligt att man får bestående men av TBE såsom nedsatt mental förmåga eller förlamningssymptom.

Men, har man en gång haft sjukdomen kan man aldrig få den igen!

Vaccinera dig mot TBE

Om du bor i ett riskområde rekommenderas du att vaccinera dig mot TBE.

Du måste ta vaccinationen tre gånger för att få ett hundra procentigt skydd. Därefter behöver du ta uppföljningsvaccinationer för att skyddet ska hålla.

Du bör påbörja din vaccinering en månad innan fästingsäsongen. Vilket ungefär är i april.

Läs mer om vilka riskområden som finns och hur vaccineringen går till här.

Borrelia – annan fästingburen sjukdom

Borrelia är en sjukdom du kan få genom fästingbett. Däremot går det inte att vaccinera sig emot borrelia. Borrelia kan ge symptom så som feber, huvudvärk, illamående, svullnad runt fästingbettet och barn kan även drabbas av ansiktsförlamning.

Läs mer om Borrelia här.

Senaste Nytt