Nytt fästingvirus sprider sig i Europa

Ett nytt fästingvirus, som orsakar en allvarlig blödarsjuka, har påträffats i södra Europa.

Fästingarten Hyalomma rufipes bär på Alkhurma-viruset och sprids via flyttfåglar till medelhavsregionen visar ny undersökning.


Fästingar som bär på det så kallade alkhurma-viruset har plockats från flyttfåglar i medelhavsregionen.

Viruset orsakar allvarlig sjukdom

Alkhurma-viruset ger blödarfeber, en sjukdom som liknar Ebola, men som förmodligen smittar via djur eller fästingar inte direkt mellan människor. Det är dock ännu oklart vilka djur och insekter som kan bära och sprida sjukdomen. Infektionen kan vara dödlig och idag saknas behandling.

Risk för spridning

Viruset upptäcktes först på 1990-talet i Saudiarabien och har sedan dess bara påträffats på den arabiska halvön och i Egypten. Tills nu.

Analyser av fästingarna som plockats i södra Europa tyder på att flyttfåglar kan ta viruset (via fästingar) till nya breddgrader, även så långt som till Sverige. Men risken att viruset sprids i Sverige är liten eftersom fästing-arten (Hyalomma rufipes) inte klarar överleva vintrar norr om Centraleuropa.

Fortsatt övervakning av viruset är viktigt för människor i områden där sjukdomen redan förekommer och för människor som bor i medelhavsregionen dit viruset nu skulle kunna spridas.

– Vi ser att infektionssjukdomar kan spridas till nya områden och det är därför av stor vikt att förstå olika djurarters roll i infektionernas dynamik, säger Tove Hoffman, forskare bakom studien vid Zoonosis Science Center vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.