Hjärnhinneinflammation

Hjärnhinneinflammation orsakas oftast av bakterier eller virus. I vissa fall kan inflammationen läka ut av sig själv medan i andra fall kan den bli livshotande.


Vanliga och ”lättare” symptom på hjärnhinneinflammation:

  • Illamående
  • Huvudvärk
  • Feber
  • Stel i nacken
  • Känslig för ljud och ljus

Om du blir allvarligare sjuk (vilket ofta beror på bakterier) kan du bli:

  • Medvetslös
  • Yr
  • Orkeslös
  • Få krampanfall
  • Få blödningar i huden som ser ut som blåmärken eller röda utslag

Vad orsakar hjärnhinneinflammation?

Hjärnhinneinflammation orsakas oftast virus och bakterier. Men det kan även finnas andra orsaker så som biverkningar av läkemedel eller reumatiska sjukdomar.

Virussjukdomar som kan orsaka hjärnhinneinflammation: Herpesvirus, TBE, påssjukan och mässlingen.

Bakterier som kan orsaka hjärnhinneinflammation: Pneumokockbakterier, meningokockbakterier och borrelia

Vaccin mot hjärnhinneinflammation

Sedan 2009 ingår vaccin mot allvarliga pneumokocker i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Det går även att vaccinera sig mot vissa meningokockbakterier som kan orsaka mycket svår hjärnhinneinflammation.

De flesta meningokocker finns dock naturligt och är ofarliga för oss, medan vissa meningokocker kan orsaka blodförgiftning och infektion i hjärnhinnorna.

Det går också att vaccinera sig mot TBE – där TBE-viruset kan orsaka hjärnhinneinflammation.

Behandling vid hjärninflammation

Orsakad av virus

Om hjärnhinneinflammationen är orsakad av virus så går det inte att behandla. Tillståndet får istället gå över av sig själv. Men receptfria smärtstillande läkemedel kan hjälpa mot sjukdomskänslan.

Vid hjärnhinneinflammation som beror på virus brukar feber och kraftig huvudvärk försvinna inom tio dagar. Även om trötthet och koncentrationssvårigheter kan dröja sig kvar.

Om hjärnhinneinflammationen är orsakad av TBE kan det dock ta flera månader att bli frisk. Ungefär 40 procent är fortfarande sjukskrivna efter 50 dagar. Vissa får även bestående besvär.

hjärnhinneinflammation

Vid hjärnhinneinflammation orsakad av bakterier krävs behandling med antibiotika direkt i blodet. Foto: Jacob & Kiki Hantla

Orsakad av bakterier

Är hjärnhinneinflammationen däremot orsakad av bakterier är det viktigt att behandla med antibiotika.

I de flesta fall behövs antibiotika direkt i blodet. Vid borrelia går det dock bra med antibiotika i tablettform.

Du som får hjärnhinneinflammation orsakad av bakterier blir oftast helt återställd. Vissa kan dock få problem med yrsel, koncentration, huvudvärk eller hörsel.

Hjärnhinneinflammation dödlighet

Bakteriell hjärnhinneinflammation är livshotande om den inte behandlas i tid.

Även om det är mycket ovanligt så är det några få som avlider av hjärnhinneinflammation.