Symptom på TBE

Huvudvärk och feber kan vara TBE. I början är ofta symptomen mycket vaga. Sprider sig viruset till hjärnan får du dock kraftfullare symptom.


Symptom på tbe

Har du fått feber efter ett fästingbett?

Vaga första symptom

De första symptomen på TBE är:

  • Feber
  • Trötthet
  • Muskelvärk
  • Huvudvärk

Efter ett par dagar till en vecka mår du dock bättre igen.

De personer som får övergående feber av TBE söker oftast inte vård och diagnostiseras därför aldrig.

Men om viruset sprider sig till hjärnan kommer du snart att bli sjuk igen.

Inkubationstid

Från det att du blir smittad till dess att symptomen bryter ut tar det oftast en till två veckor.

Om viruset sprider sig

Viruset kan sprida sig till hjärnhinnorna eller hjärnan. I dessa fall blir du efter en vecka sjuk igen och denna gång med besked.

Du får då hög feber, mycket svår huvudvärk, yrsel, kräkningar och blir känslig för ljus. Du känner dig alltså mycket sjuk.

Du kan också få gångsvårigheter, koncentrations- eller minnesstörningar och talrubbningar.

Tio procent får även förlamningssymptom så som förlamning i ansikte, armar eller ben.

Om du misstänker TBE

Om du får feber med muskel- och huvudvärk efter ett fästingbett så ska du kontakta din vårdcentral. Där kan de med hjälp av ett blodprov se om du har antikroppar mot TBE.

Om du har TBE och de misstänker att viruset även har nått nervsystemet så tas även ett prov på ryggmärgsvätskan.