Antalet anmälda fall av TBE per år under perioden 1996-2015. Statistik från Folkhälsomyndigheten.