Antalet anmälda fall av TBE per år under perioden 1996-2015. Statistik från Folkhälsomyndigheten.

chat
expand_more

Hitta rätt artiklar om cancer

clear