Osäkert om rådjur sprider tbe och borrelia

Rådjur har klassats som fästningarna främsta värddjur som bidrar till spridning av TBE och borrelia. Men nu visar studier något annat.


Osäkert om rådjur sprider tbe och borreliaExakt hur tbe och borrelia sprids i naturen, innan de når människan, är fortfarande oklart.

En teori är att spridningen sker genom rådjur som värd för fästingar. Om detta stämmer skulle en spridning av sjukdomarna minska om man sköt av ett antal rådjur.

Men i Sveriges Radios program, Vetandets värld, tas andra teorier upp.

Forskare menar nämligen att det inte alls är säkert att tbe och borrelia hänger ihop med antalet rådjur. I nyare studier är räv och hare den största anledningen till mer TBE i Stockholmsområdet, medan ingen koppling till rådjur syns.

Därför anser Petter Kjellander, professor i viltekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, att en avskjutning av rådjursstammen inte är rätt väg att gå. ”Vi skulle behöva fler stora växtätare i Sverige, inte färre”, säger han i programmet.