Ny upptäckt kan bromsa TBE-infektion

I en avhandling vid Umeå universitet kunde forskare se att proteinet viperin förhindrar TBE-virus från att föröka sig i cellerna.


TBE är en sjukdom som orsakas av TBE-virus, vilket överförs till människor genom fästingbett.

– Genom att förstå hur det antivirala proteinet viperin motverkar TBE-virus kunde vi identifiera två nya svagheter hos TBE-virus som förhoppningsvis kan utnyttjas i framtiden för att utveckla ett effektivt sätt att bromsa TBE-infektion, säger Kirstin Vonderstein, som är doktorand vid Institutionen för klinisk mikrobiologi och författare av avhandlingen.

Närbild på forskare Kristin Vonderstein.

Kirstin Vonderstein, forskare vid Umeå universitet.

Tillsammans med sina forskarkollegor har Kirsin Vonderstein studerat hur viperin är aktivt i försvaret mot TBE-virus.

Deras forskning visar att viperin förhindrar virusökning inne i cellerna samt begränsar mängden funktionella virus som kan lämna cellerna.

De såg även att viperin inte kan arbeta ensam utan behöver andra proteiner från cellen för att vara aktivt.

– Upptäckten ger oss en djupare förståelse för hur detta antivirala protein hämmar TBE-viruset och vad som sker i cellerna när viruset bekämpas. Det behövs mer forskning för att i detalj klargöra den antivirala mekanismen hos viperin, men förhoppningen är att denna upptäckt på sikt kan leda till att vi har ett effektivt läkemedel mot TBE, säger Kirstin Vonderstein.