Färre drabbas av TBE

Sedan toppåret 2012 har antal drabbade av TBE aldrig varit så lågt. Orsaken tros bland annat vara vaccinationer.


färre drabbas av TBE, foto linda nestor

Vaccination, varmt och torrt väder samt att fler människor har valt att bada istället för att ge sig ut i skogen kan vara några av de orsaker som gjort att TBE har minskat.

Antal drabbade av TBE ser ut att minska. Under 2012 drabbades 287 personer av TBE, förra året 209 personer och i år ser antalet drabbade ut att sjunka ytterligare.

Hittills i år har bara 69 personer drabbats. Siffran kan dock komma att öka något eftersom vi har halva augusti och september kvar.

Det största fallet ser ut att vara i Sörmland och i Östergötland.

Orsaken till de sjunkande siffrorna kan bero på att fler personer vaccinerar sig. Detta i kombination med att fästingar inte gillar det varma och torra vädret.

TBE är en fästingburen virussjukdom där en tredjedel av de som drabbas aldrig blir helt återställda.