Antalet fall av TBE minskar

Fler vaccinationer och torrt väder tros vara anledningen till att antalet TBE-fall sjönk förra året.


Under 2014 anmäldes 178 TBE-fall, en minskning jämfört med de tre föregående åren. Det är också andra året i rad som antalet fall av TBE sjunker i Sverige efter toppnoteringen 2012 då 287 fall anmäldes. Sett över längre tid är 178 fall fortfarande en hög notering och sedan början på 2000-talet har TBE-fallen successivt ökat i takt med att sjukdomen spridit sig norr- och västerut.

Att antalet fall ändå sjönk under förra året beror enligt Folkhälsomyndigheten troligen på att förra sommaren var både varm och torr vilket gör att fästingarna gömmer sig för att inte torka ut under sommarmånaderna, då flest personer smittas. Att allt fler väljer att vaccinera sig mot TBE tros också bidra till att antalet fall nu minskat.