Vaccin

Om du vistas i riskområden för smitta rekommenderas du att vaccinera dig mot TBE. Både vuxna och barn över ett år kan vaccinera sig mot TBE.

Vaccin

Vaccin mot TBE för dig i riskområden

Vaccin mot TBE rekommenderas först och främst till personer som bor i områden som är mycket drabbade av fästingar och TBE. Om du inte bor i dessa områden, men vistas där mycket sommartid så rekommenderas du också att ta vaccinet. Barn från ett år kan även vaccineras.

Riskområden:

  • Kustområdet runt Roslagen ner till Kalmar.
  • De centrala och östra delarna av Mälarregionen.
  • Runt Vänern
  • Väster och söder om Vättern.
  • Enstaka fall har även påträffats i Blekinge, Skåne och Västra Götaland
  • Utomlands finns det riskområden i Centraleuropa, de baltiska länderna, Åland och Ryssland.

Så går vaccinationen till

Man tar vaccinet mot TBE i flera omgångar. Det är viktigt att du tar den första dosen minst en månad innan fästingsäsongen startar vilket brukar vara i slutet av april.

  • Dos 2 tar du efter en till tre månader efter den första.
  • Dos 3 tar du inför nästa sommarsäsong.
  • Dos 4 tar du ett år efter dos 3.
  • Dos 5 tar du som påfyllningsdos var femte år.

Kostnader

Det kostar ungefär 350 kronor per dos för vuxen och 300 kronor per dos för barn. Priserna skiljer sig dock lite mellan olika vaccinationskliniker.

Läs mer om vaccinationer på vaccinationer.se.

Andra läste också:

Kommentera
Annonsera på denna sida