✕ Stäng

Fästingarten Hyalomma rufipes bär på Alkhurma-viruset och sprids via flyttfåglar till medelhavsregionen visar ny undersökning.